Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Bài 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 6 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17;                           99;                   a (với a ∈ N).

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35;         1000;       b (với b ∈ N*).

» Bài tập trước: Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Số liền sau của số tự nhiên a là số tự nhiên a + 1

b) Số liền trước của số tự nhiên b nhỏ hơn b là 1 đơn vị. Mọi số tự nhiên khác 0 đều có số liền trước.

Hay số liền trước của số tự nhiên b là số tự nhiên : b - 1 với với b ∈ N*

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Số liền sau của số 17 là số 18;           

Số liền sau của số 99 là số 100;             

Số liền sau của số a là số a + 1. 

b)  Số liền trước của số 35 là số 34;  

Số liền trước của số 1000 là số  999;           

Số liền trước của số b (với \(b\in N^*\)) là số   b - 1.

» Bài tập tiếp theo: Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top