Bài 111 trang 99 sgk Số học 6

Bài 111 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 111 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 111 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số nguyên khác.

Đề bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Tính các tổng sau:

a) \( [(-13) + (-15)] + (-8) \)

b) \(  500 – (-200) – 210 - 100\)

c) \( –(-129) + (-119) - 301 + 12\)

d) \( 777 – (-111) –(-222) + 20\)

» Bài tập trước: Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 99 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng tính chất giao hoán \(a+b=b+a\), tính chất kết hợp \((a+b)+c=a+(b+c)\), và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: \(- (-a) = a\)

\(- a  + (-b) = - (a + b)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \((–13 ) + (–15) + (–8)\)

\(= – (13 + 5 + 8)\)

\(= –36.\)

b) \(500 – (–200 ) – 210 – 100\)

\(= 500 + 200 – 210 – 100\)

\(= 500 + 200 – (210 + 100)\)

\(= 700 – 310 = 390.\)

c) \(–(–129) + (–119) – 301 + 12\)

\(= 129 – 119 – 301 + 12\)

\(= (129 + 12) – (119 + 301)\)

\(= 141 – 420\)

\(= –279.\)

d) \(777 – (–111) – (–222) + 20\)

\(= 777 + 111 + 222 + 20\)

\(= (777 + 111 + 222) + 20\)

\(= 1110 + 20 = 1130. \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 111 trang 99 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top