Bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Bài 93 trang 95 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 93 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 12 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\);

b) \((-98) . (1 - 246) - 246 . 98\).

» Bài tập trước: Bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp nhóm các số có tích tròn trăm, tròn nghìn để tính nhanh

b) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (phép trừ) để tính nhanh.

Các tính chất:

1) Tính chất giao hoán: \(a.b = b.a\) 

2) Tính chất kết hợp: \((a.b).c = a. (b.c)\)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a(b + c) = ab + ac. \)

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: \(a (b - c) = ab - ac\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\)

\(= [(-4) . (-25)] . [125 . (-8)] . (-6)\)

\(=     100          .    (-1 000)     . (-6)\)

\(=                    600 000\)

b) Áp dụng tính chất phân phối.

\(= (-98) . (1 -246)  - 246.98\)

\(=(-98).1+(-98).(-246)-246.98\)

\(= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98\)

\(= (-98)+[98.246 - 246.98]\)

\(= (-98) + 0\)

\(= -98\)

Đáp số: a) \( 600 000\); b) \(-98\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 93 trang 95 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top