Bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bài 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 60 trang 85 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 8 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập quy tắc dấu ngoặc khác.

Đề bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\)

b) \( (42 - 69 + 17) - (42 + 17)\).

» Bài tập trước: Bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\)

\( = 27 + 65 + 346 - 27 - 65\)

\(= (27 - 27) + (65 - 65) + 346 = 346 \).

 

b) \((42 - 69 + 17) - (42 + 17) \)

\(= 42 - 69 + 17 - 42 - 17\)

\(= (42 - 42) + (17 - 17) - 69 = -69\).

 

» Bài tập tiếp theo: Bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 60 trang 85 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top