Bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Bài 94 trang 38 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 94 trang 38 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 94 trang 38 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 khác.

Đề bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

 Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho \(2\), cho \(5\):

\(813\);    \(264\);    \(736\);   \(6547\).

» Bài tập trước: Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 38 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Trong phép chia cho 2 thì số dư có thể là: 0, 1 

Muốn tìm số dư của 1 số khi chia cho 2 ta tách số đó thành 1 số chia hết cho 2 (là số chẵn) và cộng thêm 1 số nhỏ hơn 2. Từ đó ta sẽ tìm được số dư.

Trong phép chia cho 5 thì số dư có thể là: 0,1,2,3,4

Muốn tìm số dư của 1 số khi chia cho 5 ta tách số đó thành 1 số chia hết cho 5 (có tận cùng là chữ số 0 hoặc 5) và cộng thêm 1 số nhỏ hơn 5. Từ đó ta sẽ tìm được số dư.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 Ta có:

+) \(813\) = 812 + 1 mà 812 chia hết cho 2 nên 813 chia cho \(2\)\(1\)

\(813 = 810 + 3\) mà \(810\) chia hết cho \(5\)\(3 < 5\) nên 813 chia cho \(5\)\(3\) .

+) \(264\) chia hết cho \(2\) nên 264 chia 2 dư 0. 

\(264 = 260 + 4\) mà \(260\) chia hết cho \(5\)\(4 < 5\) nên \(260\) chia cho \(5\)\(4\).

+) \(736\) chia hết cho \(2\) nên 736 chia 2 dư 0

\(736=735+1\) mà 735 chia hết cho 5 nên 736 chia cho \(5\)\(1\).

+) \(6547=6546+1\) mà 6546 chia hết cho 2 nên 6547 chia cho \(2\)\(1\);

\(6547 = 6545 + 2\) mà \(6545\) chia hết cho \(5\)\(2 < 5\) nên 6547 chia cho \(5\)\(2\) .

» Bài tập tiếp theo: Bài 95 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 94 trang 38 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top