Bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Bài 137 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 137 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 16 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Tìm giao của hai tập hợp \(A\)\(B\), biết rằng:
a) \(A=\left\{\text{cam,táo,chanh}\right\}\)
    \(B=\left\{\text{cam,chanh, quýt}\right\}\)

b) \(A\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, \(B\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó;

c) \(A\) là tập hợp các số chia hết cho \(5\), \(B\) là tập hợp các số chia hết cho \(10\);

d) \(A\) là tập hợp các số chẵn, \(B\) là tập hợp các số lẻ.

» Bài tập trước: Bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 137 trang 53 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(A ∩ B = \left\{cam, chanh\right\}\).

b) \(A ∩ B\) là tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán.

c) \(A ∩ B\) là tập hợp các số chia hết cho cả \(5\)\(10\). Vì các số chia hết cho \(10\) thì cũng chia hết cho \(5\) nên \(B\) là tập hợp các số chia hết cho cả \(5\)\(10\). Do đó \(B = A ∩ B\).

d) \(A ∩ B = \emptyset \) vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

» Bài tập tiếp theo: Bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 137 trang 53 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top