Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Bài 6 trang 70 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 6 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 6 trang 70 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 2 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp các số nguyên khác.

Đề bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

 Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

\(-4 ∈ \mathbb N, 4 ∈\mathbb N, 0 ∈ \mathbb Z, 5 ∈\mathbb N,\)\(\, -1 ∈\mathbb N, 1 ∈\mathbb N\).

» Bài tập trước: Bài 5 trang 58 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 70 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương. Kí hiệu là:\(\mathbb Z\).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. 

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. 

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên 

–1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên . Sai vì -1 là số nguyên âm

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên 

Vậy:

-4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. 

4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, 1 ∈ N là đúng. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 7 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top