Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 110 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 110 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 110 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số nguyên khác.

Đề bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

» Bài tập trước: Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 99 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Lưu ý: Tích của chẵn thừa số nguyên âm là một số nguyên dương

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm:  Đúng;                      

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương: Đúng;

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm: Sai.

Ví dụ: \((-7).(-5) = 35.\)

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương: Đúng. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 110 trang 99 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top