Bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 125 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 125 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập phân tích một số ra thừa số nguyên tố khác

Đề bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

 Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) \(60\)                      b) \(84\);                    c) \(285\);
d) \(1035\);                 e) \(400\);                  g) \(1000000\).

» Bài tập trước: Bài 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Ta chia số đã cho cho lần lượt các ước nguyên tố của số đó đến khi không chia được nữa

Bước 2: Viết gọn các ước trên bằng lũy thừa

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 

a)
\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 60 \\ 30 \\ 15 \\ \,\,5 \\ \,\, 1 \end{matrix} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 5\\ {} \end{matrix} \)

\(\bf 60 = 2^2 . 3 . 5\)

b)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 84 \\ 42 \\ 21 \\ \,\,7 \\ \,\, 1 \end{matrix} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7\\ {} \end{matrix}\)

\(\bf 84 = 2^2 . 3.7\)

c)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 285 \\ 95 \\ 19 \\ \,\,1 \\ \end{matrix} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} 3 \\ 5 \\ 19 \\ {} \end{matrix}\)

 

\(\bf 285 = 3 . 5 . 19\)

d)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 1035 \\ \,\,345 \\ \,\,115 \\ \,\,\,\,23 \\ \,\,\,\,\,\,\, 1 \end{matrix} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ 23\\ {} \end{matrix} \)

 

\(\bf 1035 = 3^2 . 5 . 23\)

e)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 400 \\ 200 \\ 100 \\ \,\,50 \\ \,\, 25 \\ \,\, \,\, 5 \\ \,\,\,\, 1 \end{matrix} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2\\ 5 \\ 5 \\ {} \end{matrix} \)

\(\bf 400 = 2^4 . 5^2\)

g)

\(\bf 1 \, 000 \, 000 \\ = 10^6 \\ = (2 . 5) ^6 \\ = 2^6 . 5^6\)

Nhận xét:

+) Ngoài cách trên ta cũng có thể phân tích dần theo từng bước như ví dụ sau:

\(60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = \bf 2^2.3.5\)

+) Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được một kết quả

» Bài tập tiếp theo: Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 125 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top