Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Bài 1 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 1 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 1 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp \(A\) các số tự nhiên lớn hơn \(8\) và nhỏ hơn \(14\) bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
\(12\) \(\square\) \(A\)                           \(16\) \(\square\) \(A\)

Giải Bài 1 trang 6 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Để viết một tập hợp thường có hai cách:

- Liệt kê các phần tử của tập hợp

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vì phần tử của \(A\) là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn \(8\) và nhỏ hơn \(14\) nên \(A = \{9; 10; 11; 12; 13\}.\)

Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử \(A = \{x ∈\mathbb N \mid 8 < x < 14\}\)

Nhận thấy: \(12\) là phần tử của tập hợp \(A\), \(16\) không phải phần tử của tập hợp \(A.\)

Khi đó ta có: \(12 ∈ A\); \(16 \notin A.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top