Bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Bài 69 trang 30 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 69 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 69 trang 30 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 8 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập chia hai lũy thừa cùng cơ số số khác.

Đề bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:

\(a)\,\, 3^3 . 3^4 \,\ \text{bằng}: \,\, 3^{12} \,\, \Box , \hspace{0,5cm} 9^{12} \,\, \Box, \hspace{0,5cm} 3^{7} \,\, \Box, \hspace{0,5cm} 6^{7} \,\, \Box\)

\(b)\,\, 5^5 : 5 \,\ \text{bằng}: \,\,\,\, 5^{5} \,\,\, \Box , \hspace{0,5cm} 5^{4} \,\,\, \Box, \hspace{0,5cm} 5^{3} \,\,\, \Box, \hspace{0,5cm} 1^{4} \,\,\, \Box \)

\(c) \,\, 2^3 . 2^4 \,\ \text{bằng}: \,\,\,\, 8^{6} \,\,\,\, \Box , \hspace{0,5cm} 6^{5} \,\,\, \Box, \hspace{0,5cm} 2^{7} \,\,\, \Box, \hspace{0,5cm} 2^{6} \,\,\, \Box\)

» Bài tập trước: Bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 30 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn: Thực hiện nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số theo công thức

\(a^m . a^n = a^{m + n} (a \neq 0, m; n > 0)\)\(//\) \(a^m : a^n = a^{m - n} (m \geq n; a \neq 0)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a)\,\, 3^3 . 3^4 \,\ \text{bằng}: \,\, 3^{12} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix} , \hspace{0,5cm} 9^{12} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 3^{7} \,\, \begin{bmatrix}\bfĐ \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 6^{7} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}\)

\(b)\,\, 5^5 : 5 \,\ \text{bằng}: \,\, 5^{5} \,\,\,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix} , \hspace{0,5cm} 5^{4} \,\,\,\, \begin{bmatrix}\bfĐ \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 5^{3} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 1^{4} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}\)

\(c) \,\, 2^3 . 2^4 \,\ \text{bằng}: \,\, 8^{6} \,\,\,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix} , \hspace{0,5cm} 6^{5} \,\,\,\,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 2^{7} \,\, \begin{bmatrix}\bfĐ \end{bmatrix}, \hspace{0,5cm} 2^{6} \,\, \begin{bmatrix}\bf S \end{bmatrix}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 70 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 69 trang 30 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top