Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 82 trang 92 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 82 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 11 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

» Bài tập trước: Bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Chú ý:

+) Tích của 2 số nguyên khác dấu thì kết quả là 1 số nguyên âm.

+) Tích của 2 số nguyên cùng dấu thì kết quả là 1 số nguyên dương.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Kết quả phép tính \((-7).(-5)\) là một số dương nên:

\(\bf (-7).(-5)>0\)

b) Kết quả phép tính \((-17).5\) là số âm, \((-5) . (-2)\) là số dương nên:

\(\bf (-17).5 < (-5).(-2)\)

c) Ta có:

\( (+19) . (+6) = 114\);        \((-17) . (-10) = 170\)

Vì \(114 < 170\) nên \(\bf (+19).(+6) < (-17) . (-10)\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 82 trang 92 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top