Bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Bài 94 trang 95 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 94 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 94 trang 95 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 12 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất của phép nhân khác.

Đề bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \( (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5)\);

b) \((-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3)\)

» Bài tập trước: Bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Tích của \(n\) số nguyên \(a\) là lũy thừa bậc \(n\) của số nguyên \(a\), kí hiệu: \(a^n\)

Trong một tích các số nguyên khác 0: 

+) Nếu có một số chẵn các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu \("+"\)

+) Nếu có một số lẻ các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu \("-"\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta thấy: có 5 thừa số (-5) nên tích mang dấu "-" nên:

\( (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5)\)

\( = {\left( { - 5} \right)^5}\)\( =- { {  5}^5}\)

b) Ta thấy tích có 6 thừa số nguyên âm nên tích mang dấu "+"

Cách 1: 

\(\begin{array}{l} \left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)\\ = \left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\\ = 6.6.6\\ = {6^3} \end{array}\)

Cách 2: 

\((-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3)\)

\( = {\left( { - 2} \right)^3}.{\left( { - 3} \right)^3} = {6^3}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 94 trang 95 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top