Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bài 86 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 86 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 86 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất chia hết của một tổng khác.

Đề bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

 Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Câu Đúng Sai
a)  \(134 . 4 + 16\) chia hết cho \(4\).    
b)  \(21 . 8 + 17\) chia hết cho \(8\).    
c) \(3 .100 + 34\)chia hết cho \(6\).    

» Bài tập trước: Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a \(\, \vdots \) m , b \(\, \vdots \)  m thì (a + b ) \(\, \vdots \)  m

a \(\not  {\vdots} \,\) m , b \(\, \vdots \) m thì (a + b  ) \(\not  {\vdots} \,\) m

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Câu Đúng Sai
a)  \(134 . 4 + 16\) chia hết cho \(4\). x  
b)  \(21 . 8 + 17\) chia hết cho \(8\).   x
c) \(3 .100 + 34\)chia hết cho \(6\).   x

Câu a) đúng vì \(134.4\) chia hết cho 4 và 16 chia hết cho 4 nên \(134.4+16\) cha hết cho 4.

Câu b) sai vì \(21 . 8\)  chia hết cho \(8\) nhưng \(17\) không chia hết cho \(8\). Nên \(21 . 8 + 17\) không chia hết cho \(8\) 

Câu c) sai vì \(300\) chia hết cho \(6\) nhưng \(34\) không chia hết cho \(6\). Nên  \( 3 .100 + 34\) không chia hết cho \(6\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 86 trang 36 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top