Bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Bài 136 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 136 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 136 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 16 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ước chung và bội chung khác.

Đề bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp \(A\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(6\).

Viết tập hợp \(B\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(9\).

Gọi \(M\) là giao của hai tập hợp \(A\)\(B\).

a) Viết các phần tử của tập hợp \(M\).

b) Dùng kí hiệu  \(⊂\) để thực hiển quan hệ giữa tập hợp \(M\) với mỗi tập hợp \(A\)\(B\).

» Bài tập trước: Bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 136 trang 53 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Ta có thể tìm các bội của một số khác \(0\) bằng cách nhân số đó lần lượt với \(0,1,2,3,...\)

+) Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. Kí hiệu giao của hai tập hợp \(A\)\(B\)\(A ∩ B\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)  \(A = \left\{0;6; 12; 18; 24; 30; 36\right\}\),

     \(B = \left\{0;9; 18; 27; 36\right\}\).

     \(M = A ∩ B = \left\{0;18; 36\right\}\).                  

b)  \(M⊂ A, M ⊂ B\).  

» Bài tập tiếp theo: Bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 136 trang 53 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top