Bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 76 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 76 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 76 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nhân hai số nguyên khác dấu khác.

Đề bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

 Điền vào ô trống:

x 5 -18   -25
y -7 10 -10  
x . y     -180 -1000

» Bài tập trước: Bài 75 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 89 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Số âm x Số dương = Số âm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 Ta có: 

+ \(x = 5, y = –7\) thì \(x . y = 5. ( –7) = – (5 . 7) = –35.\)

+ \(x = –18, y = 10\) thì \(x . y = (–18) . 10\)\( = – (18 . 10) = –180.\)

+ \(y = –10 ;\)\(x.y = x . (–10) = – (x.10) = – 180,\) do đó \(x . 10 = 180\) nên \(x = 18.\)

+\( x = –25; x.y = (–25).y = –(25.y) = –1000,\) do đó \(25.y = 1000\) nên \(y = 40.\)

Ta có bảng sau:

x 5 -18 18 -25
y -7 10 -10 40
x . y -35 -180 -180 -1000

» Bài tập tiếp theo: Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 76 trang 89 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top