Bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bài 161 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 161 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 161 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số tự nhiên khác.

Đề bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Để tìm số tự nhiên \(x\), biết rằng nếu lấy số đó trừ đi \(3\) rồi chia cho \(8\) thì được \(12\), ta có thể viết

\((x-3):8=12\) rồi tìm \(x\), ta được \(x = 99.\)

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên \(x\), biết rằng nếu nhân nó với \(3\) rồi trừ đi \(8\), sau đó chia cho \(4\) thì được \(7.\)

» Bài tập trước: Bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 63 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta thay thế đề bài bằng một bài toán tìm \(x\) thì bài toán sẽ trở nên đơn giản hơn.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Nhân \(x\) với \(3\) rồi trừ đi \(8\) ta được \(3x-8\)

Chia kết quả trên cho \(4\) thì được \(7\) nên \((3x-8):4=7\).

Ta tìm \(x\) như sau:

\((3x - 8): 4 = 7\)

\(3x - 8 = 4. 7\)

\(3x - 8 = 28\)

\(3x = 28 + 8\)

\(3x = 36\)

\(x = 36 : 3\)

\(x = 12\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 162 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 161 trang 63 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top