Bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Bài 92 trang 38 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 92 trang 38 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Cho các số \(2141; 1345; 4620; 234.\) Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\)?

b) Số nào chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2 \)?

c) Số nào chia hết cho cả \(2\)\(5 \)?

» Bài tập trước: Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 38 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(234\) có chữ số tận cùng là \(4\) nên \(234\) là số chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\);

b) \(1345\) có chữ số tận cùng là \(5\) nên \(1345\) là số chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\);

c) \(4620\) có chữ số tận cùng là \(0\) nên \(4620\) là số chia hết cho cả \(2\)\(5.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 92 trang 38 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top