Bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Bài 44 trang 24 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 44 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 44 trang 24 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 6 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép trừ và phép chia khác.

Đề bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên \(x\), biết:

a) \(x : 13 = 41\);            b) \(1428 : x = 14\);

c) \(4x : 17 = 0\);            d) \(7x - 8 = 713\);

e) \(8(x - 3) = 0\);           g) \(0 : x = 0\).

» Bài tập trước: Bài 43 trang 23 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 24 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Vận dụng các tính chất của các phép cộng, trừ, nhân, chia để tìm \(x\).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(x : 13 = 41\) 

    \(x = 41 . 13 \)

    \(x= 533.\)

b) \(1428 : x = 14 \)

    \(x = 1428 : 14 \)

    \(x= 102.\)

c) \( 4x : 17 = 0\)

\(\Rightarrow 4x = 0\)

     \(x = 0\)

d) \(7x - 8 = 713\) 

     \(7x = 713 + 8\) 

     \(7x = 721 \)

     \(x = 721 : 7\)

     \(x= 103.\)

e) \( 8(x - 3) = 0\)

\(\Rightarrow x - 3 = 0\)

    \(x = 3.\)

g) Vì x là số chia nên \(x ≠ 0\).

0 chia cho mọi số tự nhiên khác \(0\) đều cho kết quả bằng \(0\)

Từ đó ta tìm được \(x\) là số tự nhiên bất kỳ, khác \(0\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 45 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 44 trang 24 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top