Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Bài 3 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 3 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 3 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

\(\square\) A    ;        y \(\square\) B      ;          b \(\square\) A        ;          b \(\square\) B.

» Bài tập trước: Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải Bài 3 trang 6 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Phần tử xuất hiện trong tập hợp thì phần tử đó được gọi là thuộc tập hợp đó

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

A = {a, b} suy ra tập A có 2 phần tử là: a, b

B = {b, x, y} suy ra tập B có 3 phần tử là: b, x, y

\(\notin\) A (Vì tập A có 2 phần tử là: a, b. Do đó x không thuộc tập A)     

y ∈ B (Vì y là 1 phần tử của tập B)

b ∈ A (Vì b là 1 phần tử của tập A)

b ∈ B (Vì b là 1 phần tử của tập B)

» Bài tập tiếp theo: Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top