Bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Bài 30 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 30 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 30 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng và phép nhân khác.

Đề bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên \(x\), biết:

a) \((x - 34) . 15 = 0\)

b) \(18 . (x - 16) = 18\).

» Bài tập trước: Bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 17 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Chú ý rằng nếu tích bằng \(0\) thì ít nhất một thừa số bằng \(0.\)

b) Thừa số chưa biết = tích : thừa số đã biết

Tổng = số hạng + số hạng

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có \((x - 34) . 15 = 0\) 

\( 15 ≠ 0\) nên \(x - 34 = 0\). Do đó \(x = 34.\)

b) \(18(x - 16) = 18 \)

    \(x-16 = 18:18\)

    \( x - 16 = 1\)

    \( x = 1 + 16\) 

    \(x = 17\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 30 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top