Bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 12 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 12 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 12 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thứ tự trong tập hợp các số nguyên khác.

Đề bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

\(2, -17, 5, 1, -2, 0.\)

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

\(-101, 15, 0, 7, -8, 2001.\)

» Bài tập trước: Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Nhận xét:

  • Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0.\)
  • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0.\)
  • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
  • Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có:

\(-17 < -2 < 0 < 1 < 2 < 5\)

Nên các số trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\bf -17, \, -2, \, 0 , \, 1 , \, 2, \, 5\)

b) 

Vì \(2001 > 15 > 7 > 0 > -8 > -101\)

Nên các số trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

\(\bf 2001 , \, 15 , \, 7 , \, 0 , \, -8 , \, -101\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 12 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top