Bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 58 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 58 trang 28 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 58 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 7 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số khác.

Đề bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

» Bài tập trước: Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta có: \({a^2} = a.a\). Dựa vào đây ta tính được bình phương của 1 số.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta lập được bảng sau:

a \({a^2}\)
0 0
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
10 100
11 121
12 144
13 169
14 196
15 225
16 256
17 289
18 324
19 361
20 400

b) Từ bảng ở câu a ta có \(64 = 8^2\)\(69 = 13^2\)\(196 = 14^2\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 58 trang 28 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top