Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 126 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 126 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn muốn giải bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập phân tích một số ra thừa số nguyên tố khác

Đề bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

An phân tích các số \(120, 306, 567\) ra thừa số nguyên tố như sau:

                       \(120 = 2 . 3 . 4 . 5\);

                       \(306 = 2 . 3 . 51\);

                       \(567 = 9^2. 7\).

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

» Bài tập trước: Bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 126 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

An làm không đúng vì chưa phân tích hết ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn: \(4, 51, 9\) không phải là các số nguyên tố.

Ta phải phân tích lại như sau:

\(120 = {2^3}.3.5\);         

\(306 = {2.3^2}.17\);                        

\(567 = 3^4. 7\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 126 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top