Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Bài 105 trang 42 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 105 trang 42 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 105 trang 42 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 12 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 khác.

Đề bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

 Dùng ba trong bốn chữ số \(4, 5, 3, 0\) hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:

a) Chia hết cho \(9\);

b) Chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\).

» Bài tập trước: Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 42 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Dấu hiệu chia hết cho \(3\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3.\)

- Dấu hiệu chia hết cho \(9\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9.\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Số chia hết cho \(9\) phải có tổng các chữ số chia hết cho \(9\)

Trong \(4\) chữ số \(4;5;3;0\) thì bộ ba số có tổng chia hết cho \(9\)\(4+5+0=9\,\vdots\,9\)

Do đó các số cần tìm là: \(450, 540, 405, 504\).

b) Số chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\) phải có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\).

Trong \(4\) chữ số \(4;5;3;0\) thì bộ ba số có tổng chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\)\(4+5+3=12\,\vdots\,3\) nhưng \(12\) không chia hết cho \(9.\) 

Do đó các số cần tìm là: \(543, 534, 453, 435, 345, 354.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 105 trang 42 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top