Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 77 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 77 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 10 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đềximét, biết:

a) x = 3 ?                    b) x = -2 ?

» Bài tập trước: Bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 89 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tính chiều dài của vải để may \(250\) bộ quần áo sẽ tăng theo x nếu mỗi bộ tăng \(x\) dm

Từ đó thay \(x=3; x=-2\) rồi thực hiện phép tính nhân để có đáp án.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Theo bài, chiều dài của vải để may 1 bộ quần áo tăng x (dm).

Suy ra, chiều dài của vải để may \(250\) bộ quần áo sẽ tăng \(250.x\) (dm).

a) Với \(x = 3\) thì chiều dài vải tăng:

\(250.3 = 750\) (dm)  

b) Với \(x = -2\) thì chiều dài vải tăng:

\(250.(-2) = -500\) (dm) 

tức là giảm 500 (dm).

» Bài tập tiếp theo: Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 77 trang 89 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top