Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 7 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) \(A = \{x ∈\mathbb N \mid12 < x < 16\}\);

b) \(B = \{ x ∈\mathbb N^* \mid x < 5\}\);

c) \(C = \{ x ∈ \mathbb N \mid 13 ≤ x ≤ 15\}\).

» Bài tập trước: Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn tính chất chỉ ra trong mỗi trường hợp.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Tập hợp \(A = \{x ∈\mathbb N \mid12 < x < 16\}\) gồm các số tự nhiên lớn hơn \(12\) và nhỏ hơn \(16\) nên \(A = \{13; 14; 15\}\)

b) Tập hợp \(B = \{ x ∈\mathbb N^* \mid x < 5\}\) gồm các số tự nhiên khác \(0\) và nhỏ hơn \(5\) nên \(B = \{1; 2; 3; 4\}.\)

c) Tập hợp \(C = \{ x ∈ \mathbb N \mid 13 ≤ x ≤ 15\}\) gồm các số tự nhiên không nhỏ hơn \(13\) và không vượt quá \(15\) nên \(C = \{13; 14; 15\}.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top