Bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bài 160 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 160 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) \( 204 - 84 : 12\);                                      

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}\)                    

d) \(164. 53 + 47. 164. \)

» Bài tập trước: Bài 159 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 160 trang 63 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Trong phép tính chỉ chứa phép toán cộng , trừ, nhân , chia ta thực hiện phép nhân, chia trước và phép cộng, trừ sau.

+) Công thức tính lũy thừa: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) 

+) Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: Áp dụng quy tắc: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\) và quy ước  \({a^1} = a\).

+) Quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\;\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(204 - 84:12 =204 - 7 = 197;\)

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7 = 15.8 + 4.9 - 35 \)

\(= 120 + 36 - 35 = 121\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2} = {5^{6 - 3}} + {2^{3 + 2}} \)

\(= {5^3} + {2^5} = 125 + 32 = 157\)

d) \(164.53 + 47.164 = 164 .(53+47)\)

\(=164.100 = 16400\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 160 trang 63 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top