Bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Bài 103 trang 41 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 103 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 103 trang 41 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 12 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 khác.

Đề bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(3\) không, có chia hết cho \(9\) không ?

a) \(1251 + 5316\);

b) \(5436 - 1324\);

c) \(1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27\)

» Bài tập trước: Bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 41 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

 Ta xét từng số trong tổng hoặc hiệu đã cho, nếu tất cả các số mà chia hết cho \(3\) (hoặc chia hết cho \(9\)) thì tổng, hiệu đó chia hết cho \(3\) (hoặc chia hết cho \(9\)).

Còn nếu \(1\) trong các số trong tổng hiệu đó, không chia hết cho \(3\) (hoặc không chia hết cho \(9\)) thì tổng hiệu đó không chia hết cho \(3\) (hoặc không chia hết cho \(9\))

Trong bài này ta có thể tính tổng (hiệu) rồi xét xem kết quả  tìm được có chia hết cho \(3\), cho \(9\) không. Cũng có thể xét xem từng số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho \(3\), cho \(9\) không. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(1251 + 5316\)

\(1251\) có tổng các chữ số là \(1+2+5+1=9\) do đó \(1251\) chia hết cho \(3\) và chia hết cho \(9\).

\(5316\) có tổng các chữ số là \(5+3+1+6=15\) do đó \(5316\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\)

Vậy tổng \((1251+5316)\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\)

b) \(5436 - 1324\)

\(5436\) có tổng các chữ số là \(5+4+3+6=18\) do đó \(5436\) chia hết cho \(3\) và chia hết cho \(9\)

\(1324\) có tổng các chữ số là \(1+3+2+4=10\) do đó \(1324\) không chia hết cho \(3\) và không chia hết cho \(9\) 

Vậy hiệu \((5436-1324)\) không chia hết cho \(3\), không chia hết cho \(9\).

c) Ta có

\(1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 =720\)

\(720\) có tổng các chữ số là \(7+2+0=9\) do đó \(720\) chia hết cho \(9\)

\(27\) chia hết cho \(9\) 

Do đó tổng \((1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27)\) chia hết cho \(9\).

Vậy tổng \((1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27)\) cũng chia hết cho \(3\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 103 trang 41 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top