Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 127 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 127 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau chia hết cho các số nguyên tố nào?

\(a) \,\, 225 ; \hspace{0,5cm} b) \,\, 1800 ; \hspace{0,5cm} c) \,\, 1050 ; \hspace{0,5cm} d) \,\, 3060\)

» Bài tập trước: Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Phân tích mỗi số trên ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Tìm các ước nguyên tố của mỗi số đó

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

 \(225 = 3.75 = 3.3.25 = 3.3.5.5 = \bf 3^2.5^2\)

Vậy \(225\) chia hết cho \(3\) và \(5\)

b)

 \(1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 2.2.2.3.75 \\ = 2.2.2.3.3.25 = 2 . 2 .2.3.3.5.5 =\bf 2^3 . 3^2.5^2\)

Vậy \(1800\) chia hết cho \(2, \, 3\) và \(5\)

c)

\(1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 =\bf 2.3.5^2.7\)

Vậy \(1050\) chia hết cho \(2,\, 3,\, 5\) và \(7\)

d)

\(3060 = 2.1530 = 2.2.765 = 2.2.3.255 = 2.2.3.3.85 \\ = 2.2.3.3.5.17 = \bf 2^2.3^2.5.17\)

Vậy \(3060\) chia hết cho \(2, \, 3,\, 5\) và \(17\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 127 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top