Bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Bài 73 trang 89 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 73 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 10 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

 Thực hiện phép tính:

a) \((-5) . 6\);               b) \(9 . (-3)\);    

c) \((-10) . 11\);           d) \(150 . (-4)\)

» Bài tập trước: Bài 72 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 89 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \((-5) . 6 = - (5.6) = -30\)

b) \(9 . (-3) = - (9.3) = -27\)

c) \((-10) . 11 = - (10. 11) = -110\)

d) \(150 . (-4) = - (150.4) = -600 \) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 74 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 73 trang 89 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top