Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Bài 2 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 2 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 2 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

» Bài tập trước: Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải Bài 2 trang 6 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Để viết một tập hợp thường có hai cách:

- Liệt kê các phần tử của tập hợp

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Tập hợp các chữ cái trong từ TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C}

Chú ý: Ta nhận thấy có 2 chữ O nhưng ta không viết chữ O hai lần vì khi viết tập hợp ta chỉ liệt kê mỗi phần tử 1 lần

(theo chú ý thứ 2 SGK trang 5: Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.)

» Bài tập tiếp theo: Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top