Bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Bài 12 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 12 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 12 trang 10 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 3 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ghi số tự nhiên khác.

Đề bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

» Bài tập trước: Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu ";" (nếu có phần tử là số) hoặc dấu ",".

- Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Trong số 2000 có bốn chữ số là 2 và ba chữ số 0. Nhưng khi viết tập hợp ta chỉ viết 1 lần số 0 nên tập hợp các chữ số của số 2000 là {0; 2}.

» Bài tập tiếp theo: Bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 12 trang 10 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top