Bài 138 trang 54 SGK Toán 6 tập 1

Bài 138 trang 54 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 138 trang 54 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 138 trang 54 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 16 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ước chung và bội chung khác.

Đề bài 138 trang 54 SGK Toán 6 tập 1

 Có \(24\) bút bi, \(32\) quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia

Số 
phần thưởng

Số bút ở mỗi 
phần thưởng

Số vở ở mỗi 
phần thưởng

\(a\)

 

\(4\)

 

 

\(b\)

 

\(6\)

 

 

\(c\)

 

\(8\)

 

 

» Bài tập trước: Bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 138 trang 54 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta đi tìm ước chung của \(24\)\(32.\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 138 trang 54 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Muốn cho mỗi phần thưởng đều có số bút như nhau, số vở như nhau thì số phần thưởng phải là ước chung của \(24\)\(32\)

Ta có  \(Ư(24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\};\)\( Ư(32) = \{1; 2; 4; 8; 16; 32\}.\)

\(⇒ ƯC(24; 32) = Ư(24) ∩ Ư(32)\)\( = \{1; 2; 4; 8\}.\)

\(6\) không phải là ước chung của \(24\)\(32\) nên không thể chia thành \(6\) phần thưởng như nhau được.

Ta có thể chia thành \(4\) hoặc \(8\) phần thưởng như nhau.

Cách chia

Số
phần thưởng

Số bút ở mỗi
phần thưởng

Số vở ở môi
phần thưởng

\(a\)

 

\(4\)

\(6\)

\(8\)

\(b\)

 

\(6\)

\(4\)

Không chia được 

\(c\)

 

\(8\)

\(3\)

\(4\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 139 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 138 trang 54 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top