Bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Bài 8 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 8 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 8 trang 8 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề Bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

» Bài tập trước: Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

Giải Bài 8 trang 8 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Có 2 cách viết tập hơp: 

- Cách 1: liệt kê các phần tử của 1 tập hợp

- Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

Các số tự nhiên không vượt quá 5 có nghĩa là các số thuộc tập hợp số tự nhiên và nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1: Liệt kê các phần tử: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Cách 2: Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử: A = { x ∈ N \(\mid\) x ≤ 5}.

» Bài tập tiếp theo: Bài 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top