Bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Bài 37 trang 78 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 37 trang 78 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 37 trang 78 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 6 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất của phép cộng các số nguyên khác.

Đề bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

a) \( -4 < x < 3\);                       

b) \(-5 < x < 5\).

» Bài tập trước: Bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 78 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Phép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là: \(a +b = b + a\)

Phép cộng các số nguyên có tính chất kết hợp, nghĩa là:\( (a+ b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với số 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

Cộng với số đối: \(a + (-a) = 0\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) x nhận các giá trị: \(-3; -2; -1; 0; 1; 2\).

Khi đó ta có tổng sau: \((-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2\)

\(= (-3) +[ (-2) + 2 ]+ [(-1) + 1] + 0\)

\(= (-3) + 0 + 0 + 0 = -3\)

b) x nhận các giá trị là: \(-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4\)

Khi đó ta có tổng sau:

\( (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4\)

\(=  [ (-4) + 4] + [ (-3) + 3] + [ (-2) + 2]\)\(\,+ [ (-1) + 1]  + 0\)

\(= 0+0+0+0+0=0\)

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn \(-5 < x < 5\) là \(0.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 37 trang 78 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top