Bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bài 59 trang 85 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 59 trang 85 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 8 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) \((2736 - 75) - 2736\);                

b) \( (-2002) - (57 - 2002)\).

» Bài tập trước: Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 

a) \((2736 - 75) - 2736\)

\(=  2736 - 75 - 2736 \)

\(= (2736 - 2736) - 75 \)

\(= 0 - 75 = - (75-0) = -75\)

 

b) \( (-2002) - (57 - 2002)\)

\( = (-2002) - 57 + 2002 \)

\(=[ (-2002) + 2002] - 57 \)

\(= 0 - 57 = -(57 -0) = -57\)

 

» Bài tập tiếp theo: Bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 59 trang 85 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top