Bài 51 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Bài 51 trang 82 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 51 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 51 trang 82 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 7 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất của phép trừ hai số nguyên khác.

Đề bài 51 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

 Tính:

a) \( 5 - (7 - 9); \)                       b) \( (-3) - (4 - 6)\).

» Bài tập trước: Bài 50 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 82 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối b.

\(a -b = a + (-b)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 51 trang 82 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) \( 5 - (7 - 9) = 5 - [ 7 + (- 9) ] = 5 - [ - ( 9 - 7) ]\)

    \(= 5 - (- 2) = 5 + 2 = 7\);

b) \((-3) - (4 - 6) = (- 3) - [ 4 + (-6)] \)

    \(= (- 3) - [ - ( 6 - 4)]\)

    \(= (- 3) - (- 2) = ( -3) + 2 \)

    \(= - ( 3 - 2 ) = - 1.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 52 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 51 trang 82 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top