Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 57 trang 28 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 7 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:
a) \({2^3},{2^4},{2^5},{2^6},{2^7},{2^8},{2^9},{2^{10}};\)

b) \({3^2},{3^3},{3^4},{3^5};\)        

c) \({4^2},{4^3},{4^4};\)                                                        

d) \({5^2},{5^3},{5^4};\)               

e) \({6^2},{6^3},{6^4}\)

» Bài tập trước: Bài 56 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 28 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \({2^3} = 2.2.2 = 8\);          

\({2^4} = {2^3}.2 = 8.2 = 16\);         

\({2^5} = {2^4}.2 = 16.2 = 32\);             

\({2^6} = {2^5}.2 = 32.2 = 64\);             

\({2^7} = {2^6}.2 = 64.2 = 128\);       

\({2^8} = {2^7}.2 = 128.2 = 256\);                 

\({2^9} = {2^8}.2 = 256.2 = 512\);                   

\({2^{10}} = {2^9}.2 = 512.2 = 1024\)

b) \({3^2} = 3.3 = 9\);                     

\({3^3} = {3^2}.3 = 9.3 = 27\);                  

\({3^4} = {3^3}.3 = 27.3 = 81\);                 

\({3^5} = {3^4}.3 = 81.3 = 243\).

c) \({4^2} = 4.4 = 16\);                    

\({4^3} = {4^2}.4 = 16.4 = 64\);                   

\({4^4} = {4^3}.4 = 64.4 = 256\).

d) \({5^2} = 5.5 = 25\);                   

\({5^3} = {5^2}.5 = 25.5 = 125\);                  

\({5^4} = {5^3}.5 = 125.5 = 625\).

e) \({6^2} = 6.6 = 36\);                   

\({6^3} = {6^2}.6 = 36.6 = 216\);                  

\({6^4} = {6^3}.6 = 216.6 = 1296\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 57 trang 28 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top