Bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Bài 134 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 134 trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 134 trang 53 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 16 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập ước chung và bội chung khác.

Đề bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(\notin\) vào ô vuông cho đúng:

a) \(4\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);

c) \(2\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);

e) \(80\) \(\square\) \(BC (20, 30)\);                        g) \(60\) \(\square\) \(BC (20, 30)\)

h) \(12\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\);                         i) \(24\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\)

» Bài tập trước: Bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 134 trang 53 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

ƯỚC CHUNG của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
\(x \in UC\left( {a,b} \right) \,khi\, a \vdots x,\,\,b \vdots x\)

BỘI CHUNG của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

\(x \in BC\left( {a,b} \right)\,\,khi\,\,x \vdots a,\,\,x \vdots b\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Vì \(18\,\not{\vdots}\,4\) nên \(4 ∉ ƯC(12; 18).\)

b) Vì \(12\, ⋮ \,6; 18 \,⋮ \,6\) nên \(6 ∈ ƯC (12; 18).\) 

c) Vì \(4 \,⋮ \,2; 6\, ⋮ \,2; 8\, ⋮ \,2\) nên \(2 ∈ ƯC (2; 4; 6).\)

d) Vì \(6\,\not{\vdots}\,4\) nên \(4 ∉ ƯC (4; 6; 8). \)

e) Vì \(80\,\not{\vdots}\,30\) nên \(80 ∉ BC (20; 30).\)

g) Vì \(60 \,⋮ \,30; 60\, ⋮ \,20\) nên \(60 ∈ BC (20; 30).\)

h) Vì \(12\,\not{\vdots}\,8\) nên \(12 ∉ BC (4; 6; 8).\)

i) Có \(24\, ⋮\, 4; 24\, ⋮\, 6; 24 \,⋮ \,8\) nên \(24 ∈ BC (4; 6; 8).\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 134 trang 53 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top