Bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 128 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phân tích một số ra thừa số nguyên tố khác.

Đề bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Cho số \(a = 2^3. 5^2. 11\). Mỗi số \(4, 8, 16, 11, 20\) có là ước của \(a\) hay không ?

» Bài tập trước: Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(4\) là một ước của \(a\)\(4\) là một ước của \(2^3\);

\(8 = 2^3\) là một ước của \(a\);

\(16=2^4\) không phải là ước của a;

\(11\) là một ước của \(a\);

\(20\) cũng là ước của \(a\)\(20 = 2^2. 5\) là ước của \(2^3. 5^2\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 129 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 128 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top