Giải Toán 9 Tập 2 Phần Hình Học

Loạt bài hướng dẫn giải toán lớp 9 tập 2 phần hình học gồm đầy đủ hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập từ trang 68 đến trang 135 SGK toán 9 tập 2

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung - Luyện tập (trang 69-70)Bài 2: Liên hệ giữa cung và dâyBài 3: Góc nội tiếp - Luyện tập (trang 75-76)Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Luyện tập (trang 79-80)Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn - Luyện tập (trang 83)Bài 6: Cung chứa góc - Luyện tập (trang 87)Bài 7: Tứ giác nội tiếp - Luyện tập (trang 89-90)Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếpBài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn - Luyện tập (trang 95-96)Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Luyện tập (trang 99-100)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - Luyện tập (trang 111-112-113)Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Luyện tập (trang 119-120)Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - Luyện tập (trang 126)Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)