Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 16 trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 ôn tập cuối năm phần hình học.

Đề bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Một mặt phẳng chứa trụ \(OO'\) của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài \(3cm\), chiều rộng \(2cm.\) Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó. 

» Bài tập trước: Bài 15 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích xung quanh hình trụ là: \(S=2\pi rh.\)

+) Thể tích hình trụ là: \(V=\pi r^2 h.\) 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài toán có 2 trường hợp

a) Chiều cao của hình trụ bằng \(3cm\). Khi đó chiều rộng của hình chữ nhật là đường kính của hình trụ, suy ra \(R = 1cm\) 

Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 hình 1

Vậy \(S\)xq = \(2πRh = 2π .1 .3 = 6π\) \((cm^2).\)

\(V = πR^2h = π. 1^2. 3 = 3π\) \((cm^3).\)

b) Chiều cao hình trụ bằng \(2cm\) 

Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 hình 2

Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là đường kính của hình trụ, suy ra \(R = 1,5\)

Vậy \(S\)xq = \(2πRh = 2π . 1,5 . 2 = 6π\) \((cm^2).\)

\(V = πR^2h = π . 1,5^2 . 2 = 4,5 π\) \((cm^3).\) 

» Bài tiếp theo: Bài 17 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top