Bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

Bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 35 trang 126 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Đáp án bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 4 phần hình học về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu.

Đề bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Hãy tính thể tích của bồn chứa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Thể tích của hình trụ bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là: \(V_{trụ}=\pi r^2h.\)

+) Thể tích hình cầu bán kính \(r\) là: \(V_{cầu}=\dfrac{4}{3} \pi r^3.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu. 

- Bán kính đáy của hình trụ là \(1,8:2=0,9m\), chiều cao là \(3,62m.\) 

- Bán kính của hình cầu là \(1,8:2=0,9 m.\) 

Thể tích của hình trụ là :

\({V_{trụ}} = {\rm{ }}\pi {r^2}h{\rm{ }} = {\rm{ }}3,14{\rm{ }}.{\left( {0,9} \right)^2}.3,62 \approx 9,215{\rm{ }}({m^3})\)

Thể tích của hình cầu là: 

\(\displaystyle {V_{cầu}} = {4 \over 3}\pi {R^3} = {4 \over 3}.3,14.{(0,9)^3} \approx 3,055({m^3})\)

Thể tích của bồn chứa xăng: 

\(V = {V_{trụ}} + {\rm{ }}{V_{cầu}} = {\rm{ }}9,215{\rm{ }} + {\rm{ }}3,055{\rm{ }} = {\rm{ }}12,27({m^3}).\)

» Bài tiếp theo: Bài 36 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top