Bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 34 trang 125 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Đáp án bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 4 phần hình học về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu.

Đề bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Khinh khí cầu của nhà Mông-gôn-fi-ê.

Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông-gôn-fi-ê (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính 11m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích mặt cầu đường kính dd là: S = πd².

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Diện tích của khinh khí cầu: 

\(S=\pi {d^{2}} = {\rm{ }}3,14.11^2 = {\rm{ }}379,94{\rm{ }}({m^2})\)

» Bài tiếp theo: Bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top