Bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 99 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 3 phần hình học Toán 9 đã được học trên lớp về diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Đề bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh \(C\) của tam giác đều \(ABC\) cạnh \(1 cm\). Nêu cách vẽ (h.63).

Bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

» Bài tập trước: Bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Sử dụng compa và thước thẳng để vẽ hình.

+) Áp dụng công thức tính diện tích cung tròn \(n^0\) của đường tròn bán kính \(R\) là: \(S = \dfrac{{\pi {R^2}n}}{{360}}.\)

+) Áp dụng diện tích hình tròn bán kính \(R\)\(S= \pi R^2\) 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Vẽ tam giác đều \(ABC\) cạnh \(1cm\)

Vẽ \(\dfrac{1}{3}\) đường tròn tâm \(A\), bán kính \(1cm\), ta được cung \(\overparen{CD}\)

Vẽ \(\dfrac{1}{3}\) đường tròn tâm \(B\), bán kính \(2cm\), ta được cung \(\overparen{DE}\)

Vẽ \(\dfrac{1}{3}\) đường tròn tâm \(C\), bán kính \(3cm\), ta được cung \(\overparen{EF}\)

b) Diện tích hình quạt \(CAD\)\(\dfrac{1}{3}\) \(π.1^2\)

Diện tích hình quạt \(DBE\)\(\dfrac{1}{3}\) \(π.2^2\) 

Diện tích hình quạt \(ECF\)\(\dfrac{1}{3}\) \(π.3^2\)

Diện tích phần gạch sọc là  \(\dfrac{1}{3}.π.1^2+ \dfrac{1}{3}.π.2^2 +\dfrac{1}{3}.π.3^2\)

\(=\dfrac{1}{3}\) \(π (1^2 + 2^2 + 3^2) = \dfrac{14}{3}π\) (\(cm^2\))

» Bài tiếp theo: Bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top