Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Hướng dẫn làm bài Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung - Luyện tập (trang 69-70)Bài 2: Liên hệ giữa cung và dâyBài 3: Góc nội tiếp - Luyện tập (trang 75-76)Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Luyện tập (trang 79-80)Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn - Luyện tập (trang 83)Bài 6: Cung chứa góc - Luyện tập (trang 87)Bài 7: Tứ giác nội tiếp - Luyện tập (trang 89-90)Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếpBài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn - Luyện tập (trang 95-96)Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Luyện tập (trang 99-100)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)