Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 86 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần hình học về diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Đề bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích \(S\) của hình vành khăn theo \({R_1}\) và \({R_2}\) (giả sử \({R_1}>{R_2}\)).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi \({R_1} = 10,5 cm\), \({R_2} = 7,8 cm\).

Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích hình vành khăn = Diện tích hình tròn có bán kính \(R_1\) - Diện tích hình tròn có bán kính \(R_2.\) 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Diện tích hình tròn \((O;{R_1})\)\({S_1 }= \pi{R_1}^2\).

Diện tích hình tròn \((O;{R_2})\) là \({S_2 }= \pi{R_2}^2\).

Diện tích hình vành khăn là:

     \(S = {S_1} - {S_2} = \pi R_1^2 - \pi R_2^2 = \pi \left( {R_1^2 - R_2^2} \right).\)

b) Thay số: \(S = 3,14. (10,5^2 – 7,8^2) = 155,1\, \, (cm^2).\)

» Bài tiếp theo: Bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top