Bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

Bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 13 trang 113 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Để giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 4 phần hình học về Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.

Đề bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày \(2 cm,\) đáy của nó là hình vuông có cạnh \(5cm.\) Đường kính của mũi khoan là \(8mm.\) Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu? 

Bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 12 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Thì thể tích của hình trụ: \(V=Sh=\pi r^2 h.\)

Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước \(a;b;c\)\(V=abc.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) \(4mm\). Tấm kim loại dày \(2cm\) ( \(=20mm\)) chính là chiều cao của hình trụ. Thể tích một lỗ khoan hình trụ là:

\({V_1} = π.4^2.20 ≈ 1005\) \((mm^3)=1,005 \,cm^3.\) 

Thể tích của bốn lỗ khoan là \({V_4}  = 4{V_1}≈ 4,02\) (\(cm^3\)).

Thể tích của tấm kim loại là: \(V = 5.5.2 = 50\) (\(cm^3.\))

Vậy thể tích phần còn lại của tấm kim loại là: \( V'=V-V_4=50-4,02=45,98 \, cm^3.\)

» Bài tiếp theo: Bài 14 trang 113 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top