Giải Toán 9 Tập 1 Phần Hình Học

Hướng dẫn giải toán hình học lớp 9 học kỳ 1 bao gồm đầy đủ hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập từ trang 66 đến trang 128 SGK môn toán 9 tập 1

Chương 2: Đường Tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường trònBài 2: Đường kính và dây của đường trònBài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dâyBài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường trònBài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường trònBài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhauBài 7: Vị trí tương đối của hai đường trònBài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)Ôn tập chương 2